از چشم خود

از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد / جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست (حافظ)

اسفند 91
3 پست
رسانه
1 پست
جنگ_نرم
1 پست
فیلم
1 پست
جهاد
1 پست
آرگو
1 پست